Menu

Spregledane iztočnice gospodarske strategije Slovenije

VABILO NA ON-LINE PREDAVANJE

 

Datum:                 torek, 2. marec 2021, ob 19:00

Zoom povezava: https://us02web.zoom.us/j/85489192786?pwd=eG5tc2JyVUllYmd6bDRHNFRDSSt1dz09

Prof. dr. Maks Tajnikar

»Spregledane iztočnice gospodarske strategije Slovenije.«

O predavanju:

Predavanje z naslovom »Spregledane iztočnice gospodarske strategije Slovenije«bo temeljilo na dveh raziskavah, ki sta jih dr. Maks Tajnikar in njegov doktorski študent dr. Ivan Rubinić nedavno objavila v tuji literaturi. Gre za raziskavi o razvoju tranzicijskih držav in o razlogih za neenakost med evropskimi državami. Obe raziskavi dajeta zelo pomembne iztočnice za oblikovanje gospodarske strategije Slovenije, ki se jih po mnenju dr. Tajnikarja v slovenski javnosti niti ne zavedamo in jih tudi ne upoštevamo pri načrtovanju naše dolgoročne gospodarske politike. Tako bo predavatelj pokazal, kako in zakaj se je spreminjala učinkovitost tranzicijskih držav ter kako se je ob tem spreminjala tudi neenakost med tranzicijskimi in starimi državami. Pojasnil bo, da sta za tranzicijske države ključna radikalno povečevanje kapitalske intenzivnosti v tranzicijskih državah in pod ravnotežne cene na trgih blaga, ki jih dosegajo tranzicijske države. Ta spoznanja pa dajejo tudi zelo jasne napotke, kako bi dosegali uspešnejši gospodarski razvoj v Sloveniji.

Predstavitev predavatelja:

Maks Tajnikar je doktor ekonomije in podjetništva in redni profesor Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Doktoriral je leta 1983, redni profesor pa je postal leta 2000. Bil je minister za malo gospodarstvo (1992-1993) in minister za gospodarstvo (1993-1996) v Vladi Republike Slovenije. V obdobju 2001-2007 je bil dekan Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Objavil je več kot 550 znanstvenih in strokovnih člankov v različnih domačih in tujih časopisih, učbenike s področja mikroekonomike, makroekonomike, upravljalne ekonomike, managiranja rastočih poslov, podjetništva in post-keynesianske ekonomske teorije. Je avtor petih knjig in soavtor pri večjem številu knjig in monografij, izdanih v tujini. Kot avtor ali soavtor je objavil več kot 70 recenziranih znanstvenih tekstov. Z razpravami je sodeloval na več kot 80 mednarodnih konferencah in izdelal več kot 95 svetovalnih del. V zadnjih petih letih je bil uvodničar na petih mednarodnih konferencah. Objavil je celovita video predavanja iz makroekonomike, mikroekonomike in ekonomike zdravstva. Že od sedemdesetih let je objavljal v časopisih in strokovnih revijah. Bil je član nadzornih svetov in svetov bolnišnic (tudi UKC Ljubljana) ter ustanovitelj večjega števila novih študijskih programov v Sloveniji in v tujini, na zadnje tudi podiplomskega programa Ekonomika in management v zdravstvenem varstvu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Sedaj raziskovalno največ deluje na področju makroekonomike, ekonomike rastočih podjetij, ekonomike javnega sektorja in zdravstvene ekonomike.

 logodigitalna platforma   zaposlitev   tabori-logi 12  rotary-izobrazevanje-logo     Dohodnina                  Macedonia