Menu
Ponedeljek, 14 September 2020 00:00

IZVEDBA PRVE DELAVNICE ODBORA ZA RAZVOJ IN ŠIRITEV ČLANSTVA

IZVEDBA PRVE DELAVNICE ODBORA ZA RAZVOJ IN ŠIRITEV ČLANSTVA


V ponedeljek, 14. 9. 2020, je bila izvedena izjemno uspešna prva delavnica Odbora za razvoj in širitev članstva Distrikta 1912, ki so se je udeležili poverjeniki za članstvo iz večine slovenskih Rotary klubov. Predstavljene so bile smernice, kako pridobiti nove in ohraniti že obstoječe člane. Smernice bodo predane tudi našim prijateljem iz Severne Makedonije z upoštevanjem okolja in družbe v kateri klubi delujejo.
Rotary tvorimo člani.

Člani Rotary klubov smo ljudje, ki radi sodelujemo in delamo v dobro skupnosti. Rotarijsko leto 2020/21 Distrikta 1912 je pod vodstvom guvernerja Iztoka Seljaka in je WOW leto, ko premikamo meje rotarijskega delovanja.

Širjenje rotarijskih vrednot je eno izmed poslanstev, ki jih rotarijci ne jemljemo zlahka. Zato je prav, da skupaj razmislimo o tem, koga lahko povabimo v svoje vrste, da bomo vsi skupaj jutri še bolj uspešno delovali v dobro skupnosti, tako lokalno kot globalno.

O tem je tekla beseda na ponedeljkovem dogodku, kjer smo se zbrali poverjeniki za članstvo slovenskih Rotary klubov in prisluhnili smernicam in priporočilom Odbora za razvoj ter širitev članstva.

V prvem sklopu so bili predstavljeni temelji Rotary International na področju razvoja in širitve članstva, prilagojeni slovenskemu prostoru. Nato so bile predstavljena priporočila, kako pridobiti in še pomembnejše, kako ohraniti obstoječe člane v klubih.

Poseben sklop predstavitev je bil namenjen izvedbi Dneva odprtih vrat, ko se posamezen Rotary klub predstavi lokalni skupnosti. Celotno gradivo so pripravili člani podmladka Rotary organizacije, člani Rotaract klubov. Vsebino so pripravili odlično! Gradivo zajema podporo za celoten dogodek, od vabila, vsebine dogodka, poročila Distriktu in ne nazadnje, napovedi medijem o dogodku in obvestila za medije po izvedbi dogodka.

Predstavljen je bil tudi projekt Alumni, gre za klub prijateljev Rotarija. Alumni so naši prijatelji, ki (še) niso rotarijci, pa vendar nas spremljajo in se udeležujejo rotarijskih dobrodelnih dogodkov.

WOW leto Distrikta 1912, rotarijsko leto 2020/21, bomo člani Odbora nadaljevali s predstavitvijo platforme, kjer bodo dosegljiva in shranjena vsa gradiva, predstavljena na tej delavnici. Sledila bo izvedba dveh delavnic »Odlična komunikacija« za poverjenike klubov za razvoj in širitev članstva, spomladi 2021 bo pripravljeno gradivo za PETS/SETS, kjer bo poudarek tudi razvoju in širitvi članstva. Za zaključek rotarijskega leta bodo v maju na Distriktni konferenci predstavljeni rezultati delovanja Odbora v tem letu in dolgoročne smernice delovanja na področju razvoja ter širitve članstva.

Identificirane dobre prakse, bodo prenesene tudi v Rotary skupnost Severne Makedonije, seveda z upoštevanjem okolja in družbe v kateri klubi delujejo.

Skupaj z izjemno skupino že preko 40 poverjenikov za širitev članstva v naših klubih in z vsem vami ter z odlično skupino mladih Rotaraktovcev, s katerimi sodelujemo odlično in brezmejno, bomo zagotovo uspeli!

Pripravil Odbor za razvoj in širitev članstva, Mojca Fon Jager in Alja Žorž

 logodigitalna platforma   zaposlitev   tabori-logi 12  rotary-izobrazevanje-logo     Dohodnina                  Macedonia