Kultura vedenja, poslovni bonton, se znamo obnašati?

Spoštovani,

RC Ljubljana Center vas vabi na večerjo s predavanjem v torek, 27. 11. 2018 ob 20h v Hotelu Lev na Vošnjakovi 1 v Ljubljani.

Predavanje bo vodila gospa Bojana Košnik Čuk.

Prijavite se lahko na info@rclc.si 

Večerja je ob 19h, strošek večerje 15€

Predavanje je brezplačno.

O predavanju
Čeprav nekateri nepremišljeno trdijo, da lahko vljudnostna pravila in knjige o lepem vedenju kot staro kramo zmečemo v smeti, praksa vsak dan na vseh področjih našega življenja dokazuje, da ljudje potrebujemo določena pravila vedenja, pravila v komunikaciji s partnerjem, otroki, s kolegi, pa na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji, strankami…

Pravila lepega vedenja so obstajala in bodo tudi v prihodnosti, seveda pa so odraz določenega časa, razmerij moči ter oblasti in socialne strukture.

Sodobna pravila so izoblikovana v tej smeri, da nam pomagajo pri povezovanju, da krepijo medsebojno razumevanje, strpnost, obzirnost do drugih in drugačnosti, vzpodbujajo nas k pripravljenosti, da pomagamo drug drugemu, vedno manj nas utesnjujejo, upoštevajo tudi generacijske razlike, so sprejemljiva, hkrati pa niso dogmatična.

To pa je že kar cel niz elementov, ki nam omogočajo prijetno počutje v vsakodnevnih situacijah od jutra do večera.

Prav je, da jih dobro poznamo, saj nam omogočajo, da se bomo bolj samozavestno in odločno znašli v različnih poslovnih situacijah, to pa lahko pripomore k še boljšemu poslovnemu uspehu in še večji odličnosti in seveda prijetnejšemu sobivanju.

Predstavitev predavateljice
ga. Bojana Košnik je direktorica in lastnica podjetja Bonton d.o.o. (podjetje za svetovanje, posredovanje in organizacijo v sklopu katerega deluje tudi Šola poslovnega in diplomatskega protokola bontona).

Predavateljica je univerzitetna diplomirana geografinja in profesorica zgodovine, ki jo je pot zanesla v protokolarne vode in je službovala kot namestnica vodje Diplomatskega protokola in vršilka dolžnosti vodje Diplomatskega protokola na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, vodja Protokola ( svetovalka vlade ) v Službi Vlade RS za evropske zadeve, direktorica za protokol, gostinstvo in turizem – svetovalka vlade v Vladi republike Slovenije – Servis za protokolarne storitve Brdo, vodja Protokola mesta Ljubljana v kabinetu županje, vodja Službe za protokol na Ministrstvu za obrambo RS.

Izpopolnjevala se je na slovenskem veleposlaništvu v Bernu leta 1996 ( pri ambasadorju, nekdanjemu šefu Državnega protokola RS gospodu Željku Jegliču), na Ministrstvu za zunanje zadeve Švicarske konfederacije v Bernu, učni delavnici Izvirnost, estetika in promocijska vrednost protokolarnih daril, Portorož,1996 ( prof. dr. Janez Bogataj ) itd…

Samostojna predavanja in delavnice o diplomatskem in poslovnem protokolu v okviru Gospodarskega vestnika, Službe Vlade RS za evropske zadeve, Protokolarnega servisa Brdo, posameznih ministrstev in podjetij izvaja že od leta 1997.

rotary
Author: rotary