4. industrijska revolucija — kaj je to?

Rotary club Škofja Loka
vabi na predavanje Borisa Koprivnikarja:

4. industrijska revolucija — kaj je to?
18 januarja ob 19 uri

Predavanje bo potekalo v Miheličevi galeriji v
Kašči, na Spodnjem trgu 1 v Škofji Loki

Ena od lastnosti te 4. Industrijske revolucije je, da ne spreminja tega kar počnemo ampak spreminja nas same. ( Klaus Schwab, ustanovitelj in predsedujoči Svetovnega ekonomskega foruma)

Napoved da bo tehnološki raz-voj do leta 2020 povzročil izgu-bo 5 milijonov delovnih mest je resna, a vendarle to ni glavno vprašanje. ….. Glavno vpraša-nje je kakšna bo bodočnost dela sploh. Kako bomo opredelili, kaj je delo? Kako bomo blagos-tanje delili? (Sharan Burrows, mednarodna konfederacija sindi-katov – ITUC)

VABILO

rotary
Author: rotary