Menu

Interact

interact 

• Interact klub sestavljajo srednješolci v starosti od 14 do 18 let, ki imajo, s članstvom v Interactu, veliko možnosti za razvoj dragocenih vodstvenih in timskih sposobnosti.
• Ustanovitelj Interact kluba je Rotary klub. Ta, s svojim odborom za Interact, poskrbi za uspešen zagon, registracijo in rekrutacijo v:
• lokalni Interact klub ali
• šolski Interact klub
• Interact klubi imajo svoje vodstvo, Rotary klub ustanovitelj, skupaj s koordinatorjem poddistrikta (kasneje Ditsriktnim odborom za Interact) vodi “Interaktovce” pri razvoju lokalnih in mednarodnih projektov.
• Interact klubi so finančno samostojni, v slovenskem poddistriktu smo začetni zagon podprli v programu mladinske dejavnosti.
• V svetu je več kot 8.600 Interact klubov s skoraj 200.000 člani, v Sloveniji pa so v programu ustanovitve štirih klubov, od katerih dve intenzivno potekata.

interact interact1

  zaposlitev   tabori-logi 12  rotary-izobrazevanje-logo   Rotary-OPDI    Dohodnina                    Macedonia