Menu
Sobota, 30 September 2017 18:00

Obisk PDG Antona Končnika v D2305

Konec septembra 2017 je PDG Anton Končnik , član RC Bled, obiskal distriktno konferenco norveškega distrikta 2305 blizu olimpijskega Lillehammerja kot predstavnik letošnjega Predsednika RI Iana Riseleya, kar je velika čast za naš D1912, RC Bled in predstavnika samega, saj se je zgodilo prvič v zgodovini slovenskega rotarijstva. Predsednik Ian ne more sam prisostvovati na vsaki od preko 500 distriktnih konferenc, kolikor je distriktov na celem svetu.

Zato ga predstavnik zastopa in rotarijskim prijateljem na konferenci posreduje predsednikovo poslanico, njegov slogan, ki je letos Rotary: Making a difference in njegova priporočila za uresničevanje ciljev na področju povečanja članstva, zlasti mladih in žensk, RAC in IAC, na področju izvajanja poslanstva klubov s kvalitetnimi projekti na lokalnem in globalnem nivoju , pa tudi izboljševanje javne podobe Rotaryja s primernimi aktivnostmi na področju odnosov z javnostmi.

Norveški distrikt 2305 je eden od šestih norveških distriktov. Ima približno 1700 članov in je bil ustanovljen 1. julija, 2011 tako kot naš slovenski D1912. Razdalje med klubi pa so veliko večje kot med našimi v Sloveniji in skoraj primerljive z razdaljami do makedonskih klubov.

Rotarijci v norveškem distriktu so dobri v izvajanju lokalnih projektov, imajo pa tudi nekaj globalnih projektov (Afrika, Azerbaidžan). Lepo so organizirali mladinsko izmenjavo in RYLA izobraževanje, čeprav nimajo nobenega RAC in nobenega IAC kluba. Zato sem jim opisal slovenski primer, ki je res vzorčen, in jim seveda priporočil, da se čim prej še letos lotijo ustanavljanja RAC in IAC klubov. Hkrati sem podal stanje na področju ICC in Friendship Exchange v našem distriktu in jim prav tako priporočil, da razmislijo o tem, da se na klubskem in individualnem nivoju bolj odprejo navzven v prijateljsko sodelovanje z rotarijci iz drugih distriktov po svetu.
Na koncu sem jih še spomnil na predsednikov ekološki projekt,da bi do 22. aprila, 2018, ki je Svetovni dan Zemlje, vsak rotarijec posadil vsaj eno drevo, kar pomeni najmanj 1.2 milijona novih dreves na zemlji. To sporočilo velja seveda tudi za vse slovenske Rotary klube.

Zapisal: Anton Končnik

Norveška 

Udelezenci konference

  zaposlitev   tabori-logi 12  rotary-izobrazevanje-logo   Rotary-OPDI    Dohodnina                  Macedonia