Menu
Nedelja, 05 November 2017 18:00

Trening seminar za DGE in DGN v Romuniji

Poročilo iz trening seminarja za DGE in DGN ZONE 19P & ZONE 20B in Instituta, Cluj, Rumunija, 31. 10. do 5. 11. 2017 

Cluj je drugo največje mesto Romunije, kulturno središče in univerzitetno mesto. Rotary Institut Cluj-Napoca je izbral Dr. Corneliu DINCA, Rotary International Director 2016-18, Zones 19 & 20.
V Cluju smo bili prisotni trije predstavniki Districta 1912. Janez Lipec, DGE je bil prisoten na obeh dogodkih. Anton Končnik in Ognjen Firfov, sta se udeležila Instituta, na katerem je bil Anton Končnik tudi predavatelj s temo “How membership can pass over the frontiers?”.

Program in delo je potekalo aktivno vsak dan od 8.30 do 19.00 ure. Seminarja se je udeležilo 19 DGE in 16 DGN iz obeh con. Delo je bilo intenzivno s poudarkom na treh pomembnih točkah: razvoj članstva in klubov, krepiti humanitarno dejavnost in krepiti javno podobo Rotary. Izvedba seminarja je bila na visokem nivoju z izkušenimi predavatelji/trenerji. Zaključek je bil v obojestransko zadovoljstvo trenerjev in udeležencev vsi smo z glasnim aplavzom pozdravili prihod RI predsednika Iana Rieseley-a s soprogo in ekipo.

Institut je bil po delu enako produktiven s pomembnimi temami/ predstavitve projektov in dobrih praks. Izkazal se je tudi naš Anton, ki je pokazal, kaj pomeni rotarijstvo na primeru priključitve Makedonije Districtu 1912.

Pomembno je, da je v soboto bila prebrana tudi Resolucijo s katero Slovenija predlaga enotno Zono 21 brez delitve na A in B. Tema, ki je razburila, povezala in aktivirala celotno verigo od Rotary klubov, Districtov do vodstva RI iz Švice in Amerike. Aktivnost se nadaljuje po mailih in se zaenkrat odvija v pravo smer. Odločitev bomo morali počakati. Ne glede na izid pa je ekipa Districta 1912 upravičila zaupanje in Slovenija je naredila korak v pravo smer. Rotary + RAC + IAC skupaj brez meja politije, nacionalnosti in vere; prijatelji za boljši jutri. Dobili smo veliko novih prijateljev.

Zapisal: Janez Lipec

Norveška 

Udelezenci konference

Udelezenci konference
  zaposlitev   tabori-logi 12  rotary-izobrazevanje-logo   Rotary-OPDI    Dohodnina                    Macedonia